Handlekurv


Handlekurven er tom

0,-

 

Produkter fra Vik gård

Adresse: Vik, 9475 Borkenes
Telefonnummer: 909 86 921
Epost: marianne.vik@live.no

Nåværende familie har drevet gården i 4 generasjoner. Dagens drivere er Marianne og Frode Vik. Gården ligger innerst i Vik ned mot sjøen. Gården består nå av et areal på 5000 da, vesentlig skog og fjell. Litt over 200 da er dyrket. I tillegg leies noe dyrket areal.

Driften på gården har historisk vært husdyr, potet grønnsaker og bær. I dag er produksjonen knyttet til husdyr (storfe og gris) og bær. I dag har vi en melkeproduksjon med en kvote på 175 000 l. Vi produserer ca 50 000 kg svinekjøtt i såkalt kombinert produksjon. Bærproduksjonen er på et areal på 25 da, 8 av disse er i tunnel.

Foruten egen familie, sysselsetter gården en fast ansatt. I tillegg sesongarbeidere opp mot 10 personer.

Jordbær: Vi har i dag 7 sorter jordbær i produksjon (Korona, Frida, Nobel, Saga, Polka, Salsa, Sonata) . I tillegg har vi to sorter som ennå ikke har fått noe navn – er til utprøving. Vårt viktigste utvalgskriterie i sortsvalget er smak og motstandskraft mot sykdommer.

Dyrkningsteknikken i jordbær er i ferd med å endre seg. Vi utprøver dyrking i tabletop i tunnel dvs at vi setter plantene i kasser som løftes fra bakken. Fordelen med dette er at vi får bærene i plukkehøyde og vi får bedre kontroll med gjødsling og sykdommer. Bærene eksponeres for mer lys, noe som bedrer smaken.

Bringbær: I dag har vi bare en sort i produksjon (Glen Ample). All bringebær er i tunnel fordi bringebæra er svært ømtålig for dårlig vær(vind og regn). Tunnelproduksjon medfører også mindre problemer med sykdommer.

Solbær, rips og stikkelsbær: Vi har plantet ca 5000 busker av disse bærslagene tilsammen. Ikke alle buskene er i full produksjon ennå. Vi dyrker alt i espalier, dvs at vi binder opp alle skuddene og beskjærer buskene årlig. Da kommer alle bærene på nye skudd og de eksponeres bedre for sol og lys. Det gjør at vi får større bær med bedre smak. Dette er en ny produksjonsmetode i Norge og metoden er fortsatt i utvikling.

For solbær har vi tre sorter, alle med god smak, men noe forskjell i syreinnhold.

For rød rips har vi to sorter, en er valgt ut fra smak og en er et typisk pyntebær.

Av hvit/gul rips har vi 4 sorter, men i små mengder.

Av stikkelsbær har vi 4 sorter – to røde og to grønne. De to røde er veldig like. Godt modnet stikkelsbær og mye lys gir smakfulle produkter av stikkelsbær her nord.

Viser 1 til 12 (av 12 produkter)